Kannanotot

MISTÄ PELASTUS?

Hallituksen ja Varhan leikkaukset koskevat kaikkia, mutta erityisesti vammaisia, sairaita ja ikääntyneitä. Ennen kotihoitoon kuului puuronkeittoa, huolehtimista siitä, että asiakas myös syö, tiskausta ja pyykinpesua. Tämä kaikki sovittiin palvelusopimuksessa. Maksu määräytyi sopimuksessa sovitun ajan perusteella.

Toista on tänä päivänä. Ympärivuorokautista hoitoa halutaan vähentää ja ”hoitaa” asiakkaat kotona mahdollisimman pitkään. Mutta mitä se hoito on? Ja mitä asiakas siitä maksaa? Pahimmillaan hoitaja kuittaa itsensä sisään riisumatta kenkiä ja takkia. Toteaa vain ovensuussa: ”Jaha, kaikki hyvin, hyvää yötä!” Tästäkin käynnistä asiakkaalle tulee lasku täydestä ajasta, vaikka hän ei saanut mitään sovitusta palvelusta.

Jossain asumispalveluissa on poistettu päiväkahvi, jotta hoitajilla on vähemmän töitä! Eikö millään ole mitään rajaa enää? Eikö hoidettavilla saa olla mitään hyvää oloa tuottavia hetkiä? Täyttääkö päivittäin saatava ravinto vaadittavat kriteerit? Onko tutkittua tietoa?

Kotihoidon henkilökunta haluaisi tehdä työnsä kunnolla, mutta siihen ei anna Varha eikä valtio mahdollisuutta.

Omaishoitajuus on useimmiten sitä, että vanha hoitaa vanhaa. Kun hoitaja uupuu työtaakan alla, niin tarvitaankin kahdelle hoitopaikka. Omaishoidon korvauksia tulisi korottaa, ja vähintään ne pitäisi olla verovapaita. Kuinka paljon yhteiskunta säästääkään maksamalla vähän korvausta ja vaatimalla ympärivuorokautista työpanosta? Ei ihan vähän.

Lääkärin ja hoitajien vastaanotoille on vaikea päästä, kotihoito ei ole nimensä mukaista, asumispalveluja ja laitospaikkoja vähennetään, omaishoitoa ei arvosteta rahallisesti. Kauhulla ajattelemme, mikä vammaisia, sairaita ja ikääntyneitä odottaa? Heitteillejättöähän tapahtuu jo tällä hetkellä. Mistä pelastus?

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus 10.6.2024


AVOIN KYSYMYS VARHALLEMITEN TOIMITTE INVALIDIVÄHENNYKSESTÄ VALTIOLTA SAAMIENNE TULOJEN KANSSA?

Tämän vuoden alussa 1.1.2023 alkaen tuli invalidien verotukseen muutos. Tuosta ajankohdasta alkaen eivät invalidit saa edukseen enää verovähennystä. Perusteluna ilmoitettiin, että kyseinen summa siirretään hyvinvointialueiden budjettiin.

Äskettäin vahvistetussa lisäbudjetissa – joka sekin alibudjetoitu – ei ollut missään vaiheessa esillä kyseinen invalidien vähennyksistä koostuva summa ja sen käyttö. Vielä vähemmän löytyy tietoa, miten eri hyvinvointialueet ovat tuota rahaa nyt saaneet.

Vammaisjärjestönä meitä kiinnostavat nuo tiedot ja varsinkin se, mitä ne merkitsevät Varhan budjetissa. Mikä on suunnitelma tuon erän käyttämiseksi niin, että se oikeasti myös hyödyttää invalideja, joiden joukossa on monenlaisista vammoista ja pitkäaikaissairauksista kärsiviä ihmisiä? Nyt tuo vähennyksen suuruinen summa menetetään, mikä on monille ollut pienten tulojen osana merkittävä.

Koska tuo vähennys otettiin pois aiemmin mainituin perusteluin, katsomme oikeudeksemme saada tietää tuo rahamäärä ja sen käyttösuunnitelma Varhan osalta invalidien hyväksi, vai jäämmekö ilman tuota etuutta niin, ettei asiasta edes puhuta.

Odotamme julkista vastausta asiaan mitä pikimmin.

Turussa 25.2.2023

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n vuosikokous


TURUN TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIT RY TUKEE HOITAJIEN VAATIMUKSIA

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry antaa täyden tukensa hoitajajärjestöjen ammattiliittojen Tehyn ja SuPerin 1. huhtikuuta alkaneelle työtaistelulle ja kuutta sairaanhoitopiiriä koskevalle lakolle. Tuemme myös muun kunta-alan alkaneita lakkoja.

Annamme tukemme myös hoitajien ja terveysalan lakon laajentamiselle koskemaan 13 sairaanhoitopiiriä, mikäli 15.4. mennessä ei synny uutta työehtosopimusta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

Hoitajaliittojen vaatimukset ovat oikeutettuja.

Sen sijaan, että rahaa käytetään kymmeniä miljardeja hävittäjiin ja muuhun ase- ja sotavarusteluun olematta edes Naton jäsen, on sitä annettava riittävästi myös terveydenhuoltoon.

Me, Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry, sairaiden ja monivammaisten etujärjestönä olemme huolissamme myös omasta puolestamme. Vanhusten hoiva- ja terveyspalvelujen saatavuus on heikentynyt tai jopa estynyt alaa vaivaavan hoitajapulan takia. Meillä ei ole varaa odottaa.

Eduskunnan ja hallituksen toiminta sotapolitiikan toteuttajina on vastuutonta ja häpeällistä, kun samalla käännetään selkä heille, jotka ovat tämän maan rakentaneet ja heille, jotka ylläpitävät sairaiden, vanhusten ja vammaisten hoivaa ja hyvinvointia.

Yhteiskunnan sivistyksen ja demokratian taso näkyy siinä, miten se huolehtii heikoimmistaan.

Kaikki solidaarinen ja muu tuki on nyt annettava lakossa oleville. Se on meidän kaikkien asia.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus 11.4.2022


KUKA LOPULTA HYÖTYY SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSESTA?

Viime vuosina yhä selkeämmin monopolisoituneen sote-bisneksen loisiminen tuntuu vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten eläkeläisten nahassa hyvin kivuliaasti, kun sote-palveluiden laatu heikkenee mutta palvelumaksut nousevat. Valtion jakama rahoitus keskittyy väkirikkaille alueille, mikä luo syrjäisille maakunnille lisäpainetta nostaa maksuja. Terveyskeskusten lakkauttamisellekaan ei ole näkyvissä loppua, ja varsinkin maakuntien keskuskaupunkien ulkopuolella palvelut ovat vaarassa etääntyä entisestään. Sekä terveydehuollon että lääkkeiden maksukatot ovat suhteettoman korkeita pienituloisille, yhteensä lähes 1300 euroa vuodessa, eivätkä käytetyt palvelut ja lääkkeet välttämättä edes kuulu niiden piiriin. Vammais- ja vanhuspalvelulain mukaisia oikeuksia on rikottu säännönmukaisesti, varsinkin jos palveluntarvitsijat eivät ole itse olleet niistä hyvin tietoisia, ja palvelujen yksityistäminen tunnetusti vain pahentaa tilannetta. Yksityisyritykset nimittäin tavoittelevat viime kädessä rahallista voittoa, toisin sanoen pääoman kartuttamista rikkaille. Suhteellisen huonosti palkatut ja ylikuormitetut sote-sektorin työntekijät, jotka koronapandemian aikana on jätetty vaille ansaittua hyvitystä, joutuvat yksityistämisen myötä kestämään yhä enemmän kuormitusta, sanelupolitiikkaa ja suoranaista kyykytystä. Kaikesta tästä huolimatta poliitikot, virkamiehet ja media kehtaavat puhua ”hyvinvointialueista”.

Pienten paikallisyhdistysten näkökulmasta sote-sektorin siirtäminen aluevaltuustojen alaisuuteen tuo vielä erityisen huolen. Vammais- ja vanhusneuvostot, jotka ovat olleet kuntakohtaisia, aiotaan keskittää maakunnallisiksi. Marinin hallitus ei ole säätänyt asiasta uudessa sote-laissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä), ja se on näin jätetty aluevaltuustojen päätettäväksi. Mikäli neuvostoista tulee Varsinais-Suomessa maakuntakohtaisia, tämä todennäköisesti tarkoittaa pienten yhdistysten täydellistä syrjäyttämistä päätöksenteosta niin Turussa kuin muissakin kunnissa. Tähän asti niiden ääntä ei ole kunnanvaltuustoissa juuri huomioitu, mutta pian aluevaltuusto ei voi niitä edes kuulla.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus tuomitsee sote-uudistuksen epädemokraattisena ja hyvätuloisia suosivana politiikkana.

Turussa 8.2.2022 (muokattu hallituksen päätöksellä 4.4.2022)


TURUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOON SAATAVA LISÄÄ HENKILÖKUNTAA

Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät vastaa asukkaiden tarpeita, mikä koskee erityisesti vanhusten kotihoitoa ja terveyskeskusten vastaanottotoimintaa. Pääasiallinen syy on liian vähäisessä henkilöstömäärässä. Kun kotihoidossa on liian vähän hoitajia, on hoitajilla koko ajan kiire, mikä on tosiasiallisesti merkinnyt hoidon tason laskua. Terveysasemilla ei yleensäkään ole riittävästi henkilökuntaa, ja varsinkin ajanvaraus takkuilee niin pahasti, että ajan saaminen voi olla käytännössä mahdotonta niin puhelimitse kuin verkossa. Huonosti kulkevat ihmiset eivät lähde matalalla kynnyksellä pelkästään varaamaan aikaa terveysasemien asiakaspalvelupisteille. Täten moni kaupunkilainen jää avun ulkopuolelle.

Poliittinen motiivi kehityskulun taustalla on ollut nähtävissä: yksityistä terveysbisnestä halutaan tukea rapauttamalla julkista terveydenhuoltoa. On hirveää, jos vähävarainen kaupunkilainen epätoivossaan antaa viimeiset rahansa voittoa tekevälle yritykselle saadakseen edes jonkinlaista hoitoa. Edellä olevista asioista ovat monet poliittisesti vaikutusvaltaiset tahot puhuneet ja kirjoittaneet, mutta tämä ei riitä. Vaadimme konkreettisia toimia pikaisesti.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen on lisättävä vielä syksyn budjettiin ensi vuodelle määräraha tilanteen korjaamiseksi. On perustettava uusia lääkärinvakansseja. Kotihoitoon on suunnattava riittävät määrärahat siihen, että vähintään 30 uutta vakituista hoitajaa voidaan palkata ja hoitajien palkkataso saadaan nostettua naapurikuntien tasolle. Ajanvaraus on palautettava asemakohtaiseksi, mikä voidaan toteuttaa ainoastaan palkkaamalla uusia työntekijöitä. Tähän liittyen huomautettakoon, että kaupungilla ei ole pulaa rahasta. Hiljattain kaupungilta löytyi taas miljoona euroa, kun surullisenkuuluisa toriparkkihanke tarvitsi rahaa korjataakseen Eerikinkadun puoleisen vajoaman, vaikka kyseessä oli kauan ennakoitu tapahtuma, ja kaupunkihan oli luvannut olla ottamatta taloudellista vastuuta yksityisestä rakennusurakasta. Gryndereiden hyysäämisen sijasta vaadimme kaupungin palvelevan veroa maksavia, työtätekeviä ja heikko-osaisia kaupunkilaisia.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus 13.9.2021


SUUNNITELMAT SOSIAALI – JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMISESTA TÄYSIN KOHTUUTTOMIA

Turun kaupungin budjettia on nyt suunniteltu tasattavaksi 7 miljoonalla eurolla menojen osalta henkilökunnan lomautuksilla. Kyse on keinosta, jossa kaupungin budjettia paikkaamassa ovat paitsi työntekijät, myös tuhannet palvelujen käyttäjät. Koululaiset olivat keväällä etäopetuksessa, ja nyt heidät ollaan jättämässä kokonaan ilman opettajaa. Suunnitelma on vähintään kohtuuton.

Kaikkein kohtuuttomin tilanne on kenties vanhustenhuollossa ja varsinkin kotihoidossa. Kuukausikaupalla olemme saaneet tietoa siitä, miten vähäisellä joukolla kotihoidon työntekijät joutuvat selviytymään yhä suuremmasta joukosta vanhuksia, vammaisia ja monisairaita, joiden edellytetään selviytyvän kotihoidon varassa.

Työntekijöiden osalta se johtaa työn kuormituksen jatkuvaan kasvuun, uupumukseen ja ylirasittumiseen. Se koskee niin henkistä kuin fyysistä kuormittumista. Moni työntekijä turhautuu pelkästään jo siksi, ettei ole mahdollisuutta tehdä vanhuksen tai vammaisen luona kaikkea sitä mitä kuuluu hyvään hoitoon ja avustamiseen.

Kuitenkin kaupungin tavoitteeksi on kirjattu hyvä ja laadukas hoito kotona asuville vanhuksille, kullekin todellisen tarpeensa mukaan. Kun työntekijät ovat kiireen ja monenlaisen kuormittumisen uuvuttamina tekemässä työtään, on myös riski vahingoille ja erehdyksille siinä tilanteessa suurempi kuin jos työntekijät saisivat rauhassa paneutua kuhunkin asiakkaaseen vuorollaan.

Yhdistyksemme on aiemminkin puuttunut kaupungin päätöksiin, joissa miljoonia ja kymmeniäkin miljoonia ollaan budjetoimassa mitä erilaisimpiin rakennushankkeisiin ja tarpeettomiin investointeihin tässä taloudellisessa tilanteessa. Samaan aikaan on kiristetty vanhusten kotihoidon budjettia ja nostettu palvelumaksujen hintoja.

Kun yhdistyksemme lisäksi esimerkiksi Turun vanhustyön neuvottelukunta on useitakin kertoja esittänyt henkilökunnan lisäämistä erityisesti kotihoitoon, on vastaus ollut, ettei kaupungilla ole taloudellisia mahdollisuuksia.

Yhdistyksemme on edelleen sitä mieltä, että ensisijaisesti ja pikaisesti on varattava budjettiin rahaa vanhusten ja vammaisten kotihoitoon ja myös laitoshoitoon sen sijaan, että yhä uudelleen vedotaan huonoon talouteen.

OLEMME SITÄ MIELTÄ, ETTEI MISSÄÄN NIMESSÄ SAA LOMAUTTAA VANHUSTEN KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖITÄ, VAAN ON TURVATTAVA NORMAALISTI VANHUSTEN TARVITSEMAT HYVÄT PALVELUT.

Turussa 22.09.2020

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry,

hallitus


VANHUSTEN KOTIHOITOON VARAUDUTTAVA VÄLITTÖMÄSTI

On erinomainen asia, että hallitus on säätämässä lain, joka edellyttää vanhushoitoon henkilökuntaa 7 hoitajaa kymmenelle vanhukselle. Se tulee keventämään varmasti hoitajien työtä niin, että työ vanhuksen kanssa voidaan tehdä rauhassa ja hyvin.

Kun tämä toteutuu ja haetaan lisää henkilökuntaa näihin laitoksiin, on todennäköistä, että raskaammasta työstä vanhustenhoidossa eli kotihoidosta hakeudutaan laitospuolelle. Miten käy silloin kotihoidon?

Kotihoidossa tehdään myös iltatyötä, tarvittaisiin nykyistä enemmän myös viikonlopputyötä ja yötyötä, sillä kotona asuvat vanhukset ovat jo varsin huonokuntoisia. Asia erikseen on, että terveystaloustiede on laskenut, miten jo kolmas käynti vuorokaudessa vanhuksen luona merkitsee kalliimpia kustannuksia kuin jos hän olisi laitoksessa. Toinen asia on, onko millään alueella ja sen piirissä kotihoidossa kymmentä vanhusta kohti seitsemän hoitajaa? Silloin voisi ajatella kohtuullisempaa kuormitusta kuin mitä siellä nyt on. Lisäksi kotihoidossa jää usein matkat vanhuksen luota toisen luo laskematta työajassa, kun lasketaan ajassa vain paikkamäärät per työvuoro (esim. päivä).

Vääjäämättä on selvää, että kotihoidossa on käytännössä mahdotonta tehdä työ laadukkaasti, rauhallisesti, vanhuksen tarpeet oikeasti huomioiden nykyisellä työntekijämäärällä. Jos joku päivä tai joku viikko on helpompi työn kuormituksen osalta, saattaa se seuraavassa vaiheessa olla kaksin verroin rankempaa.

EDELLÄ OLEVAAN VIITATEN

Päättäjien niin eduskunnassa kuin kuntatasolla on pikaisesti tartuttava asiaan. Koska valtakunnassa ei ole yleisesti vahvistettu kotihoidon henkilökuntamitoitusta, on aloitettava sen määrittäminen välittömästi. Kotihoidon henkilöstötarve on määriteltävä realistisesti. Sitä varten on myös palkkatasoa korottamalla osoitettava työn merkityksellisyys ja arvokkuus. Sitä varten on käynnistettävä alkuun kokeilu kuuden tunnin työvuoroista kotihoidossa, jolloin työn kuormittuminen tasaantuu ja alasta tulee samalla vetovoimainen.

Koko muutos tarvitsee siis rahaa, jotta saadaan riittävä määrä pätevää ja motivoitunutta, jaksavaan henkilökuntaa myös kotihoitoon. Se tulee näkyä jo ensi vuoden budjetteja valmisteltaessa.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n vuosikokous 22.2.2020